Brandsäkring av byggnader

Brandsäkring av byggnader

 

Inrha Fogarna erbjuder entreprenader inom passivt brandskydd i byggnader. Vi använder oss av uteslutande CE godkända produkter för att säkerställa bästa möjliga resultat. CE-märkningen är idag frivvilig på brandskyddsprodukter.

Brandskyddsprodukterna kan CE-märkas baserat på ETA-dokument. En del av brandskyddsprodukterna som finns på marknaden har begränsad CE-märkning (gäller i fem år). CE-märkningen har ansökts/blivit beviljad under byggproduktdirektivets giltighetstid (CPD, The Construction Products Directive).

Från direktivet har man övergått till EU:s byggproduktförordning (CPR, The Construction Products Regulation). Brandskyddsprodukter från Nullifire uppfyller kraven i den nya förordningen.

 

Brandskyddsmålning, vid en eventuell brand sväller färgen upp för att skydda stålkonstruktionen. Vid eventuell brand sväller brandskyddsfärgen upp och bildar ett värmeisolerande skumskikt på stålet. Värmeisoleringen förhindrar stålet att tappa bärighet och kollapsa under föreskriven brandklass.

 

Brandtätning, en stor grupp med många olika produkter beroende på användningsområdet. Genom Nullifire erbjuder vi alla produkter som behövs för brandtätning allt från fogmassor till rörkragar.

 

 

 

 

Kontakta oss för en genomgång av vad just ni behöver hjälp med.


Vänligen vänta...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vill du ta del av våra nyheter? Ange din e-postadress och ditt namn nedan för att hänga med på vad som händer.